×
Իոնիզացիա

Տուրմանային կերամիկան տաքացած վիճակում հանդես է գալիս իբրև երկբևեռ իոնիզատոր և այդպիով օդը հագեցնում է դրական և բացասական լիցքավորված իոններով: Թթվածնի դրական կամ բացասական լիցքավորված իոնները կոչվում են աերոիոններ:

 

Դրական և բացասական լիցքավորված իոնների հարաբերակցությունը փոխվում է տարվա եղանակից, տարածաշրջանից, օդի աղտոտվածությունից կախված: Օդի «թարմությունը» կախված է նրանում բացասական լիցաքավորված իոնների քանակից: Բացասական լիցքավորված իոնների անբավարար քանակությունն օդը դարձնում է «քիչ օգտակար» , այն հանգեցնում է թթվածնային քաղցի, աշխատունակության անկման, վատ ինքնազգացողության, հոգնածության, իմունիտետի անկման և մի շարք այլ խնդիրների:

 

Հետաքրքրական է, որ մարդկանց ինքնազգացողությունը լավանում է անձրևից, ամպրոպից հետո: Դա պայմանավորված է մթնոլորտում բացասական լիցքավորված իոնների քանակության ավելացմամբ:

 

Իոնիզացիայի ազդեցությունը՝